1xbet casino download

“นิ้วล็อก” (Trigger Finger) โรคยอดฮิตในคนวัยหนุ่มสาวและวัยชรา

นิ้วล็อก เป็นโรคที่รู้จักแพร่หลาย และมีผู้ป่วยเป็นกันมากมาย ทั้งในคนวัยหนุ่มสาวและวัยชรา มาทำความเข้าใจและรู้จักอย่างถูกต้องกับ “นิ้วล็อก” นิ้วล็อกเกิดจากความผิดปกติของเส้นเอ็นบริเวณอุ้งมือ เกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ข้าง เกิดจากเส้นเอ็นจากบริเวณอุ้งมือที่พาดผ่านไปยังนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วของมือ เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นดังกล่าวหรือมีพังผืดยึดติดรวมถึงการเกิดหินปูนเกาะบริเวณเส้นเอ็นดังกล่าว อาจเป็นนิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือเป็นมากกว่าหนึ่งนิ้ว อาจเป็นที่มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง…

โรคตาต้อกระจก

โรคตาต้อกระจกมักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่เกิดกับผู้มีอายุเกิน 45 ปีขึ้น ไป แต่ในความเป็นจริงสามารถเกิดได้กับทุกวัย มาทำความเข้าใจกับโครงสร้างลูกนัยน์ตากันก่อน ที่เป็นโครงสร้างหลักสำคัญมี 4 โครงสร้าง

สภาพกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายในระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อเป็นส่วนเกาะกับกระดูกและข้อต่อของร่างกาย เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของโครงสร้างในร่างกาย รวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วย ดังนั้นการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง จึงมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย รวมถึงความมั่นคง การทรงตัวของร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ด้วย เช่น การนั่ง การยืน การเดิน…

โรคสมองฝ่อ

โรคสมองฝ่อกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากมายในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โรคนี้มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หลัง 60 ปีจะพบมากขึ้น เกิดจากการที่เนื้อเยื่อสมองมีการเสื่อม ตัวอย่างความชราภาพหรืออายุที่มากขึ้นทำให้สารและฮอร์โมนบางอย่างในสมองเสื่อมสลายไป ก่อให้เกิดเซลล์สมองและเนื้อเยื่อสมองพลอยเสื่อมตัวไปด้วย เกิดภาวะการเหี่ยวตัวหรือหดตัวลงของเซลล์และเนื้อเยื่อของสมอง เป็นเหตุให้สมองเหี่ยวหรือสมองฝ่อ (CEREBRAL ATROPHY) ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางสมองของผู้สูงอายุ…

โรคที่มากับหน้าหนาว

เมืองไทยเมื่อย่างเข้าสู่ปลายปีหลังออกพรรษาแล้ว ภูมิอากาศเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเย็น มีลมพัดแรง ส่วนใหญ่เริ่มที่ปลายเดือนตุลาคม ถึงปลายเดือนมกราคมของปีถัดไป เรื่องของสุขภาพที่มักเกี่ยวข้องกัน นั่นคือโรคภัยไข้เจ็บที่มักมากับฤดูหนาว ผู้ที่ดูแลสุขภาพอยู่เป็นประจำ คงจะทราบถึงวิธีการดูแลร่างกาย ส่วนผู้ที่ห่างเหินอาจจะจำไม่ได้ บทความนี้จะมาทบทวนเรื่องของสุขภาพในหน้าหนาวกัน

ทำความรู้จักการแพทย์แผนจีน โดยหมอโฆษิต ศาสตร์การรักษาโรคเก่าแก่กว่า 2,500 ปี

การเจ็บป่วยถือเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกต้องเผชิญ ถึงมีคำพูดคำพูดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” โดยในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากทั้งการรักษาแบบปกติ และ การแพทย์แผนไทย แต่บทความนี้จะพาไปรู้จักกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) ที่มีมายาวนานกว่า 2,500 ตามที่หาบันทึกได้ ซึ่งมีนักประวัติศาสตร์บางท่านคาดว่าอาจเก่าแก่กว่า 5,000 ปี…

ไขมันเกาะตับ

ภาวะไขมันเกาะตับ เป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการสะสมไขมัน  และรวมตัวไปเกาะอยู่กับเซลล์ตับ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่มากมายในการช่วยส่งน้ำย่อยร่วมกับน้ำดีจากถุงน้ำดีในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร และหน้าที่หลักที่สำคัญต่อร่างกาย คือ การต้านสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย สารพิษที่ปนเปื้อนกับอาหารหรือน้ำดื่ม

นิ่วในถุงน้ำดี

ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายในระบบย่อยอาหาร อยู่บริเวณชายโครงข้างขวาของทรวงอก อยู่ส่วนล่างติดกับตับ ทำหน้าที่ผลิตน้ำดีร่วมกับน้ำย่อยจากตับเพื่อส่งต่อไปยังส่วนปลายของกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหาร และช่วยการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อส่งต่อสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

รู้จัก 9 ข้อสำคัญในการเลี้ยงลูกแบบ EF

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ไทยมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน…

ภาวะกรดไหลย้อน

สภาพการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีความยุ่งเหยิงและซับซ้อนกว่าเดิมมากมาย โรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากขึ้น การพักผ่อนน้อยลง อารมณ์ความตึงเครียดมีมากขึ้น อาหารและน้ำดื่มมีสารปนเปื้อนมากขึ้น โรคหนึ่งที่เกิดขึ้นและขยายตัวมากมายทั้งผู้อยู่ในวัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ คือเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนมีส่วนทำให้บั่นทอนความสามารถในการทำงานน้อยลง มาทำความรู้จักกับโรคนี้สักนิดเพื่อรู้เท่าทันโรคภัยนี้จะได้ปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคนี้

โรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม (OFFICE SYNDROME)

ในช่วงหลายปี มักจะได้ยินและมีการกล่าวกับโรคออฟฟิศซินโดรม เกิดกับคนหนุ่มสาวในวัยทำงาน เกิดความผิดปกติในที่ทำงาน ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงสามารถดูแลตัวเองและปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ช่วยให้เกิดการป้องกันโรคและแก้ไขอาการผิดปกติได้ ช่วยให้การทำงานอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ไข้เลือดออก

ช่วงเข้าฤดูฝนของทุกปีจะมีการระบาดของไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะ โดยเฉพาะยุงลายนำเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก และระบาดในชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะชุมชนแออัดยิ่งมีโอกาสแพร่เชื้อและสร้างความเสียหายให้กับผู้อาศัยในชุมชนนั้นได้ เกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนในด้านสาธารณะสุขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัยอายุ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active
    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
Save
m88 cá cược thể thao trực tuyến cá cược thể thao online cá cược thể thao trực tuyến trang cá độ bóng đá trực tuyến f88 cá độ