1xbet casino download

อีสท์ วอเตอร์ แจ้ง ตลท. ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

อีสท์ วอเตอร์ แจ้งการไม่ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยมีความเสี่ยงที่จะไม่ชนะคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุด ใช้เวลาและทรัพยากรของบริษัทมาก และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภาคตะวันออกไม่หยุดยั้ง

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา ไม่หวั่น! เร่งเดินหน้าสร้าง Water Grid เชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำแก่กรมธนารักษ์ตามกำหนดสัญญา ตอกย้ำความมั่นใจแก่ทุกภาคส่วน ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด หรือ Water Grid ความยาวรวม 526 กิโลเมตร สู่ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันอออก

อีสท์ วอเตอร์ แจงถึงแม้จะยกเลิกมติ ครม.ปี 2535 แต่ยังมีสิทธิ์ใช้โควต้าน้ำจากกรมชลประทาน ปี 2567 เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ มุ่งมั่นและตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกอย่างไม่หยุดยั้ง ย้ำชัดถึงความพร้อมสร้างความมั่นใจ ทั้งแหล่งน้ำหลัก แหล่งน้ำสำรอง ที่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งหมด หรือ Water Grid ความยาวรวม 526 กิโลเมตร หากแม้มีการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2535 เรื่องแนวทางการจัดระบบบริหารการพัฒนาแหล่งน้ำ…

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย วงเงิน 1,000 ล้านบาท

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน วงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เน้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน มีการบริหารด้านความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม    

อีสท์ วอเตอร์โชว์ผลงานปี 2566 พร้อมเร่งก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลัก 3 โครงการ ความยาว526 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดใน EEC

อีสท์ วอเตอร์ โชว์ผลงานปี 2566 รายได้ใกล้เคียงปี 2565  แม้ว่าจะต้องส่งคืนท่อความยาวกว่า 130 กม. ให้กรมธนารักษ์ พร้อมเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน ท่อส่งน้ำเดิมทั้ง 3 โครงการ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ หากก่อสร้างแล้วเสร็จความยาวของท่อส่งน้ำสายหลักประมาณ…

อีสท์ วอเตอร์ เปิดขายหุ้นกู้ เดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่ม พร้อมชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน

อีสท์ วอเตอร์ เสนอขายหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เดินหน้าพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่ม สร้างศักยภาพและความมั่นคงด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมพร้อมชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน

อีสท์ วอเตอร์ – อมตะ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2

อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในระยะยาวพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ เผย 5 มาตรการหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออก

อีสท์ วอเตอร์ เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง จับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ประสานงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ย้ำภาคตะวันออกต้องไม่ขาดน้ำ พร้อมชี้แจงกรณีปรากฎรายงานข่าวเรื่องศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำฟ้อง

อีสท์ วอเตอร์รุกธุรกิจน้ำครบวงจรต่อเนื่อง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ระดับ A ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่

อีสท์ วอเตอร์ยังเดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “ทริสเรทติ้ง” บริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กรชื่อดัง จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของอีสท์ วอเตอร์ อยู่ที่ ระดับ “A Stable” สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของโครงข่ายท่อน้ำดิบที่ครอบคลุม 3 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งจากน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรม

อีสท์ วอเตอร์ จัดงาน “อีสท์ แฟร์” นำสินค้าชุมชนสู่เมืองหลวง พร้อมโชว์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคม โดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก นำสินค้าขึ้นชื่อมากคุณภาพมาจำหน่ายกลางกรุงด้วยราคาย่อมเยา เน้นพัฒนาคุุณภาพชีวิตของชุุมชนด้วยการเข้้าถึงชุุมชนอย่่างแท้้จริิง พร้อมโชว์นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ในอาคาร อีกหนึ่งมิติในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ วางท่อน้ำดิบเพิ่ม 2 โครงการรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออก

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์เตรียมรับมือสถานการณ์แก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกด้วยการวางท่อส่งน้ำดิบเพิ่มอีก 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ-แหลมฉบัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ความยาวกว่า 60 กิโลเมตร…

อีสท์ วอเตอร์ เผยศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ พร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความพร้อมสูบส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำและการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน โดยการลงทุนวางท่อเพิ่มเติม เป็นหนึ่งแผนการบริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยืน สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเดินแผนป้องกันปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active
    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
Save
m88 cá cược thể thao trực tuyến cá cược thể thao online cá cược thể thao trực tuyến trang cá độ bóng đá trực tuyến f88 cá độ