1xbet casino download

“จุฬาฯ จับมือ ฮาคูโฮโด (ไทยแลนด์) เปิดคอร์ส HIT PROGRAM มุ่งพัฒนาทักษะนักการตลาดยุคใหม่ให้นิสิต


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรพัฒนาหลักสูตร “HIT PROGRAM” สำหรับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้นำแห่งอนาคตในด้านการตลาดและแบรนด์ มีความสามารถสูง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

ปัจจุบัน การเรียนในห้องอาจจะไม่ช่วยให้สมัครงานได้อีกต่อไป เมื่อนายจ้างหลายที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์นอกห้องเรียนมากขึ้น ส่งผลให้เด็กจบใหม่หลายคนเริ่มตกที่นั่งลำบาก จากความกังวลว่าจำนวนบรรทัดที่ช่องประสบการณ์ในเรซูเม่อาจจะไม่มากพอที่จะซื้อใจเจ้านายได้อีกต่อไป นอกจากความกังวลดังกล่าวแล้วนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ใกล้จะจบแล้วบางรายก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนไปนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งานได้จริง รวมไปถึงบางคนที่ยังไม่ทราบถึงความต้องการในเส้นทางอาชีพของตนเองว่าแท้จริงแล้วชอบหรือสนใจสิ่งใด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้จับมือกับ บริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) เอเจนซี่ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาหลักสูตร “HIT PROGRAM” เพื่อใช้ในการสอนนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2567 – 17 พฤษภาคม 2567

1xbet casino downloadLiên kết đăng nhập

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทางคณะฯ  โดยภาควิชาการตลาด ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรสำคัญระดับนานาชาติมายาวนาน เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้นำแห่งอนาคตในด้านการตลาดและแบรนด์ มีความสามารถสูง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ สำหรับความร่วมมือกับฮาคูโฮโดซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในแวดวงการตลาดและการสื่อสารของโลกนั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และการลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งกระชับความร่วมมือของสององค์กรให้แน่นแฟ้นขึ้น

1xbet casino downloadLiên kết đăng nhập

เทรุฮิซะ อิโต  ประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)  จำกัด  กล่าวว่า บริิษัทฯ มีความตั้งใจในการดำเนินงานตามปรัชญา 2 ข้อสำคัญของฮาคูโฮโด หนึ่งคือการเป็น พาร์ทเนอร์ หรือ การเป็นพันธมิตร ที่มองเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งในบริบทนี้ ฮาคูโฮโดก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และอีกข้อคือแนวความคิดที่เรียกว่า Sei-katsu-sha (เซ-คัทสึ-ฉะ) เป็นคำภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า ความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจ “ความเป็นอยู่ของผู้คน” มากกว่าจะมองเป็นเพียง “ผู้บริโภค” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับภาควิชาการตลาด ด้วยเหตุนี้ ฮาคูโฮโดอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทย  โดยหลักสูตร HIT PROGRAM (Hyperfocus, Integrate, Transform) นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยเฉพาะ ผ่านการเรียนการสอนรวมตลอดทั้งปีการศึกษา 2/2566 รวมเป็น 16 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการเรียนที่เจาะลึกความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปใช้ได้จริง นับได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริง

ชุติมา  วิริยะมหากุล ผู้อำนวยการบริหาร จากบริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)  จำกัด กล่าวว่า คอร์ส HIT PROGRAM นี้ ทา ฮาคูโฮโคได้ออกแบบให้เหมาะสมกับนิสิตปี 4 ของ Chulalongkorn Business School ที่จะช่วยผลักดันศักยภาพของนิสิต ด้วยการเชื่อมโยงวิชาที่นิสิตได้เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์จริงผ่านผู้รู้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายแบรนด์ ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอดและสร้างแบบฝึกหัดกับนิสิตอย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายที่จะเสริมทักษะให้พร้อมทำงาน สนับสนุนให้นิสิตเกิดการค้นพบตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้าทำงานในสายงานที่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง

ยูโกะ อิโต กรรมการผู้จัดการ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ฮาคูโฮโด ญี่ปุ่น ได้มีโครงการพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่หลากหลาย เช่น โครงการ BRANCO! ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นการประกวดออกแบบแบรนด์ผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในโครงการนี้เราเน้นการร่วมมือพัฒนางานผ่านการตั้งคำถาม แบบที่ “ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบที่ถูกต้อง” ซึ่งจะทำให้นิสิตได้ฝึกวิธีคิดแบบเปิดกว้างติดตัวไปใช้กับมุมมองอื่น ๆ ในชีวิตด้วย

1xbet casino downloadLiên kết đăng nhập

นอกจากนั้น ยังมีโครงการ Hakuhodo Youth Lab ที่วิจัยร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเกี่ยวกับ Sei-katsu-sha ซึ่งไม่ได้แค่ศึกษาว่า จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มาซื้อสินค้า แต่เราเน้นศึกษา ความเป็นอยู่ของผู้คน ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม ด้านธุรกิจ และด้านองค์กร ในหัวข้อที่สร้างความน่าสนใจ เช่น “ชีวิตแบบไหนที่เราควรสร้างในแบบของเรา” ซึ่งถือเป็นแล็บที่สนับสนุนนวัตกรรมทางความคิดให้กับนิสิตและยังนำไปสู่การประชุมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นใหม่บนมุมมองใหม่ ๆ อีกด้วย โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งสร้างประสบการณ์และทักษะรอบด้านให้นักศึกษาทั้งสิ้น ผ่านกระบวนการศึกษาและวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา การทำวิจัย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกห้องเรียนแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานในแต่ละขั้นตอน และในขณะเดียวกันทางคณะอาจารย์เองก็ได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของการใช้ชีวิตที่น่าสนใจของกลุ่มนิสิตจากการทำงานอีกด้วย

1xbet casino downloadLiên kết đăng nhập

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School ได้นำเสนอเรื่อง ‘Marketeers of the Future: นักการตลาดแห่งอนาคต’ สืบเนื่องมาจากที่โลกที่หมุนไปข้างหน้าตลอดเวลา ทำให้เทรนด์ต่าง ๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างเช่นปัจจุบัน สิ่งที่ผู้บริโภคมองหาในสินค้าไม่ใช่ราคาที่สมเหตุสมผลอีกต่อไป แต่ลูกค้ายุคใหม่ต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพ หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงนักการตลาดเองต้องปรับตัวอยู่เสมอ

“ดังนั้นแล้ว องค์ความรู้เก่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วในตอนนี้ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้มีเพียงการรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลที่นักการตลาดยุคใหม่ควรมีทักษะ 5Re ดังนี้ Resilence (ความยืดหยุ่น), Resolution (เก่งแก้ปัญหา), Reliance (น่าเชื่อมั่นเชื่อถือ), Revolution (มุ่งหน้านวัตกรรม) และ Relationship (สร้างความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม) เพื่อนำไปปรับเป็นทักษะให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในอนาคต และหลักสูตร ซึ่ง HIT PROGRAM จะตอบสนองทั้งห้าประเด็นนี้เพื่อสร้างสรรค์นักการตลาดแห่งอนาคตเพื่อสังคมไทยต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ กล่าว

ทั้งนี้ ฮาคูโฮโด  อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)  มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไปกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ด้วยการนำโครงการที่ประสบความสำเร็จจากญี่ปุ่นเข้ามาปรับใช้และร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไปกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญทางสังคมต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active
    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
Save
m88 cá cược thể thao trực tuyến cá cược thể thao online cá cược thể thao trực tuyến trang cá độ bóng đá trực tuyến f88 cá độ